Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương 9 tháng năm 2018

( 14-09-2018 04:19:00  )
 
Sáng ngày 14.9.2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu huyện Sông Mã có 62 đồng chí Bí thư (Phó Bí thư) các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc huyện ủy.

(Toàn cảnh hội nghị)

Tại Hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin về công tác xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy manh CNH,HĐH đất nước, công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023; đồng chí Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thông tin kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, những vấn đề đặt ra và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên giáo trong thời gian tới. Sau Hội nghị trực tuyến, các đồng chí báo cáo viên huyện ủy đã kịp thời thông tin đến các báo cáo viên huyện ủy, báo cáo viên cơ sở về một số tình hình cơ sở và các thông tin dự báo về ảnh hưởng của siêu bão Mangkhut để các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng chống lũ bão, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn huyện./.

T/h: Nguyễn Bình - Ban Tuyên giáo