Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Hội nghị Ban Chỉ đạo huyện về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016

( 26-12-2016 09:02:00  )
 
Ngày 15/12/2016, Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Hoàng Thị Đôi - Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị, dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Năm 2016, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, nghiên cứu và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.  Do vậy nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở có chuyển biến tích cực, các quy định về thực hiện dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Điển hình về các mô hình “Dân vận khéo”, thực hiện dân chủ trong xây dựng nông thôn mới đã vận động được trên 18.253 triệu đồng từ nhân dân. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cũng được quan tâm, Ban Thường vụ huyện uỷ đã tổ chức 1 Hội nghị cấp huyện chỉ đạo 60 tổ chức cơ sở Đảng triển khai Kết luận số 120 ngày 07/01/2016 của Bộ chính trị đến 980 cán bộ xã, bản.

Bên cạnh đó công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ được tiến hành thường xuyên, đã kiểm tra, giám sát được 6 cuộc; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp thực sự là ngày hội của toàn dân, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 99%./.

Thực hiện: Thu Thuỷ- Đài TTTH Sông Mã