Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Đồng loạt triển khai chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT năm 2018 tại 4 xã, 3 bản trong toàn huyện.

( 04-04-2018 06:08:00  )
 
Thực hiện các Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện uỷ Sông Mã về triển khai cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong năm 2018. Trong tháng 3 năm 2018, các Tổ công tác của huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, cấp uỷ, chính quyền các xã và ban quản lý các bản tổ chức hội nghị, họp tuyên truyền đến người dân về mục đích của công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp tại địa phương. Vận động người dân tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ trật tự an ninh cơ sở, tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thông báo rộng rãi trong nhân dân từng bản về tình hình, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; khích lệ tinh thần tố giác tội phạm trong nhân dân; củng cố và phát huy vai trò của lực lượng làm công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn thể quản lý, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật, đồng thời cho nhân dân ký cam kết không phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự, bỏ phiếu tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Kết quả, tại xã Mường Hung tổ chức hội nghị tại 44 bản với sự tham gia của 1.912 người đại diện cho chủ hộ đạt 95,6 % số hộ; tại xã Huổi Một tổ chức hội nghị tại 24 bản với sự tham gia của 1.245 người đại diện cho chủ hộ đạt 91,2 % số hộ; tại xã Chiềng Khoong tổ chức hội nghị tại 56 bản với sự tham gia của 3.002 người đại diện cho chủ hộ đạt 94,7 % số hộ; tại xã Chiềng En tổ chức hội nghị tại 3 bản với sự tham gia của 171 người đại diện cho chủ hộ đạt 94 % số hộ; ngoài ra Đảng uỷ các xã Bó Sinh, Chiềng Cang, Chiềng Sơ đã tổ chức hội nghị tại 3 bản (Phống II, Chiềng Xôm, Phiêng Pe) với sự tham gia của 237 người đại diện cho chủ hộ đạt 75,4 % số hộ.

(Hội nghị triển khai cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự tại bản Túp Phạ A xã Huổi Một)

 

Tại hội nghị, các Tổ công tác đã cử cán bộ trực tiếp đến các hộ dân vắng họp để phát cho 100% các hộ dân được ký cam kết không phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự có xác nhận của Trưởng bản, bên cạnh đó đã phát và thu được  6456 phiếu tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong đa số các phiếu có nội dung tố giác có giá trị phục vụ tốt nhiệm vụ củng cố hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra đông đảo nhân dân đã có các ý kiến, kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cũng cố, kiện toàn các đoàn thể ở cơ sở… để cấp trên xem xét, giải quyết.

Đây là kết quả bước đầu, là tiền đề để các cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai các biện pháp công tác tiếp theo để đảm bảo lộ trình chuyển hoá địa bàn có hiệu quả thiết thực trong thời gian tới./.

                                                   

                                                   T/h: Nguyễn Thành Tâm – Công an huyện