Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Đảng bộ và nhân dân xã Nậm Ty nỗ lực thoát nghèo

( 29-12-2017 06:12:00  )
 
Nậm Ty là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện Sông Mã. Những năm qua xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ xã Nậm Ty đã chú trọng lãnh đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Xác định nhiệm vụ xây dựng dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ đầu năm 2017, Đảng bộ xã Nậm Ty đã ra Nghị quyết chỉ đạo UBND xã và các ngành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, xoá đói giảm nghèo ở địa phương. Ban Thường vụ Đảng uỷ giao trách nhiệm cụ thể cho các uỷ viên phụ trách từng bản thúc đẩy xoá đói, giảm nghèo đồng thời gương mẫu đi đầu thực hiện các mô hình kinh tế, đưa giống mới năng suất cao vào sản xuất, chăn nuôi để bà con tin tưởng làm theo. Vùng thấp thâm canh cây lúa nước, phát triển dịch vụ, xây dựng mô hình trang trại quy mô vừa và nhỏ. Vùng cao phát triển cây ngô lai, cây sắn kết hợp chăn nuôi đại gia súc và bảo vệ rừng.

Hiện xã Nậm Ty có 2.562 ha diện tích đất sản xuất, trong đó có 1.215 ha diện tích gieo trồng cây lương thực. Để nâng cao năng xuất, xã đã tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn những giống có năng xuất, chất lượng cao vào gieo trồng nên tổng sản lượng ước đạt 41.425 tấn.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, xã đã vận động nhân dân trên địa bàn chuyển đổi diện tích cây ngô, cây sắn kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và cải tạo diện tích cây nhãn. Kết quả trong năm 2017: toàn xã đã chuyển đổi trồng mới được 109 ha (Trong đó: nhãn 54 ha; xoài 4.2 ha; mận 6.2 ha; cây khác 45 ha). Hộ anh Cầm Văn Thương ở bản Nà Mền là một trong những hộ đi đầu tại xã trong việc cải tạo vườn tạp, chuyển đổi diện tích trồng cây ngô sang trồng cây ăn quả đến nay gia đình anh cải tạo được 60 cây nhãn, trồng mới 2000 cây cà phê.

(Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng của anh Cầm Văn Thương ở bản Nà Mền, xã Nậm Ty)

Bên cạnh việc vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc xã còn vận động nhân dân xây dựng các mô hình trang trại, chăn nuôi đại gia súc theo quy mô tập chung, trồng cỏ để chủ động nguồn thức ăn. Đến xã Nậm Ty hôm nay không khó để tìm những mô hình chăn nuôi gia súc có quy mô. Những mô hình này đã góp phần quan trong trong việc phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo tại địa phương. Đến nay, toàn xã đã có 1.239 con trâu, 2.825 con bò, 3.438 con dê, 4.482 con lợn, gần 22 nghìn con gia cầm các loại.

Đi đôi với sự phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%. Tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng giảm đáng kể. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Đời sống người dân được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người 8 triệu đồng/ người/ năm. An ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững ổn định.

Những kết quả đã đạt được trong năm 2017 là bước đà vững chắc, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo để Đảng bộ và nhân dân xã Nậm Ty tiếp tục phấn đầu thoát nghèo, vươn lên trở thành xã phát triển khá của huyện Sông Mã./.

T/h: Ngô Hà - Đài TTTH Sông Mã