Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Đảng bộ Chiềng Khoong: Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

( 12-03-2019 04:46:00  )
 
Phát huy tốt vai trò lãnh đạo, hằng năm, Đảng bộ xã Chiềng Khoong (Sông Mã) chủ động xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chọn lựa những loại giống mới vào sản xuất, chăn nuôi; chuyển những diện tích đồi đất dốc, trồng cây lương thực kém hiệu quả, sang trồng các loại cây ăn quả năng suất, chất lượng cao, đáp ứng các đòi hỏi của thị trường; chú trọng áp dụng công nghệ cao và các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; mở rộng các mô hình gia trại, khuyến khích trồng cỏ, nuôi trâu, bò nhốt chuồng; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế...

 

Nông dân bản Cang, xã Chiềng Khoong kiểm tra sự phát triển của cây nhãn ghép.

 

Bảo đảm các công tác được tiến hành hiệu quả, thiết thực, Đảng bộ xã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách địa bàn, hằng tháng dự sinh hoạt cùng các chi bộ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời có những giải pháp hữu hiệu trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Trong các hoạt động, cán bộ, đảng viên phải luôn bám sát Nghị quyết của Đảng bộ, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, vận động nhân dân thâm canh tăng vụ, áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới trong sản xuất để nâng cao năng suất, tăng giá trị sản phẩm trên cùng một đơn vị diện tích canh tác... Đồng chí Hoàng Minh Lược, Bí thư Đảng ủy xã trao đổi với chúng tôi: Đảng bộ Chiềng Khoong hiện có 569 đảng viên, sinh hoạt tại 61 chi bộ (55 chi bộ nông thôn). Trong phát triển kinh tế, Đảng ủy xã phân công những cán bộ có năng lực, trình độ và kinh nghiệm phối hợp cùng các bí thư chi bộ bản, các tổ chức đoàn thể trực tiếp xuống cơ sở định hướng phương hướng làm ăn; hướng dẫn, giúp đỡ bà con các kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, huy động nội lực phát triển kết cấu hạ tầng gắn với duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển các thành phần kinh tế, nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân. 

Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã và những cách làm phù hợp với thực tế của địa phương trong phát triển kinh tế đã phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân; mở rộng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả từ vườn đồi, trang trại, gia trại, ao cá...; đa dạng hóa các mô hình kinh doanh dịch vụ, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Năm 2018, tổng sản lượng cây lương thực của xã đạt trên 20.000 tấn, năng suất cây lúa bình quân đạt 60 tạ/ha; toàn xã hiện có 850 ha cây ăn quả, trong đó hơn 500 ha nhãn, sản lượng gần 5.000 tấn quả, thu lợi về cho bà con trong xã khoảng gần 100 tỷ đồng. Xã còn phát triển chăn nuôi gần 15.000 con gia súc, 131.000 con gia cầm các loại... thu nhập bình quân đầu người đạt 19,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 16%. Bên cạnh đó, công tác giáo dục, y tế cũng được quan tâm chỉ đạo, hàng năm, trên 60% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% số trẻ trong độ tuổi được đến trường; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, Chiềng Khoong đã đạt 9/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế đã trở thành tiền đề để Đảng bộ xã Chiềng Khoong tiếp tục lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. 

Theo baosonla.org.vn