Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

( 05-02-2018 07:57:00  )
 
Thực hiện Kế hoạch số 138-KH/HU ngày 22.12.2017 của Ban Thường vụ huyện ủy Sông Mã, từ ngày 29.01.2018 đến ngày 02.02.2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã mở lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.

(Toàn cảnh lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng)

 

Tham dự lớp bồi dưỡng có 106 viên đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Theo Kế hoạch, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, các đồng chí giảng viên, giảng viên kiêm chức đã thực hiện việc đổi mới và nâng cao chất lượng quản lý học viên, phương pháp giảng dạy. Trong đó, Trung tâm đã đổi mới quản lý học viên bẵng mã số học viên, qua cách quản lý này giúp cho công tác quản lý khoa học hơn, các học viên của lớp được đánh giá có trách nhiệm, nghiêm túc trong suốt đợt bồi dưỡng. Các đồng chí học viên đã áp dụng phương pháp thảo luận, trao đổi theo nhóm, đã thay đổi được đáng kể không khí lớp học, kiến thức dễ đến với người học hơn, xây dựng được khối đoàn kết trong lớp, tổ và nhóm.

Kết thúc khóa học, 106/106 học viên đạt yêu cầu và xếp loại khá trở lên, trong đó xuất sắc đạt 34 học viên, loại giỏi 61 học viên,  11 học viên xếp loại khá.

                                               T/h:  Nguyễn Thị Bình - Ban Tuyên giáo huyện ủy