Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

UBND huyện Sông Mã tổ chức phiên họp thứ 20

( 24-01-2018 06:07:00  )
 
Ngày 23/01/2018, đồng chí Lê Thị Yến - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp thứ 20 UBND huyện. Dự phiên họp có đồng chí Quàng Văn Sâm – Phó Chủ tịch HĐND huyện.  

 

Tháng 01/ 2018, UBND huyện Sông Mã đã làm tốt công tác chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền. Về nông nghiệp, đã chỉ đạo nhân dân trên địa bàn huyện cầy bừa 695 ha đất chuẩn bị cho vụ chiêm xuân; Đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn phát triển ổn đinh; Tuy nhiên rét đậm, rét hại đã làm 78 con gia súc ở 8 xã vùng cao chết rét. Công tác phòng, chống cháy rừng và bảo vệ rừng được quan tâm. Bên cạnh đó, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục được duy trì, hoạt động thương mại dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1 ước đạt trên 66 tỷ đồng, trong đó thu tại huyện 8,9 tỷ đồng. Các chính sách xã hội được đảm bảo; hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, y tế, giáo dục được duy trì. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững.

Kết luận phiên họp thứ 20, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; các xã triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương. Đặc biệt cần tập trung vào 1 số nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác quy hoạch; phát triển cây chanh leo; ra mắt liên minh hợp tác xã cây ăn quả; công tác tập huấn cho các HTX; tích cực phòng chống rét cho gia súc, gia cầm; phòng, chống cháy rừng; thực hiện tốt các chính sách đối với người nghèo và người có công với cách mạng dịp tết Mậu Tuất; công tác triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ người có công theo Quyết định 22 của Chính phủ về nhà ở; tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cho nhân vui xuân đón tết Mâu Tuất 2018 an toàn và tiết kiệm.

                                           T/h:  Ngô Hà – Đài TTTH Sông Mã