Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Tổ đại biểu số 1, HĐND huyện Sông Mã khóa XX tổ chức họp tổ trước kỳ họp thứ 6

( 23-06-2018 10:12:00  )
 
Thực hiện Kế hoạch 107/KH-HĐND ngày 08/5/2018 của Thường trực HĐND huyện về tổ chức kỳ họp thứ 6, chiều ngày 22/6/2018, Tổ đại biểu số 1 tổ chức họp tổ tại trụ sở xã Chiềng Cang. Dự cuộc họp có 8/10 đại biểu HĐND huyện, cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMMTQ Việt Nam 4 xã : Chiềng Cang, Mường Sai, Mường Hung, Chiềng Khương. 

 

Tổ đại biểu số 1, HĐND huyện Sông Mã khóa XX gồm 10 đại biểu ứng cử trên địa bàn 4 xã Chiềng Cang, Mường Sai, Mường Hung, Chiềng Khương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các thành viên của tổ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu, liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình. Qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, các đại biểu đã thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri.

Tại cuộc họp này, tổ đại biểu cùng các đồng chí đại biểu là lãnh đạo các xã đã tập trung thảo luận các văn bản và các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6, HĐND huyện. Đồng thời tập trung đánh gía tình hình hoạt động của các đại biểu HĐND huyện thuộc tổ đại biểu số 1.

Hoạt động của tổ đại biểu, đặc biệt là hoạt động họp, thảo luận trước mỗi kỳ họp của HĐND huyện đã, đang góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện Sông Mã klhóa XX, nhiệm kỳ 2016 -2021.

                                              T/h: Nguyễn Bình – Ban Tuyên giáo huyện ủy