Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG MÃ KHÓA XX

( 13-11-2018 08:17:00  )
 
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, các đại biểu HĐND huyện Sông Mã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo quy định. Theo đó, các đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri.

Đại biểu HDND huyện tiếp xúc cử tri tại cụm bản Mỏ (9 bản), xã Chiềng Cang.

 

Trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện, trên cơ sở kế hoạch của Thường trực HĐND huyện, các tổ đại biểu đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, phân công đại biểu trong tổ tiếp xúc nơi cử tri bầu ra mình. Đặc biệt đợt tiếp xúc này các tổ đại biểu, các đại biểu tổ chức tiếp xúc nhiều hơn ở các bản, cụm bản.

Qua nửa nhiệm kỳ và với việc tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động, đến nay chất lượng hoạt động của HĐND huyện, HĐND cấp xã đã được nâng lên rõ rệt, trong đó có chất lượng tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, phản ánh kiến nghị của cử tri đến cơ quan đơn vị có trách nhiệm giải quyết./.

 

                                                                                       T/h: Nguyễn Bình, Ban Tuyên giáo huyện ủy