Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Sông Mã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức phiên họp thứ 29

( 10-10-2018 08:31:00  )
 
Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TTHĐND ngày 23/01/2017 về ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND huyện, ngày 09.10.2018, Thường trực HĐND huyện Sông Mã tổ chức phiên họp thứ 29. Đồng chí Lò Văn Sinh - Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự phiên họp có các đồng chí thường trực HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện. trưởng các ban HĐND, tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.

 

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND. Đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2018. Hội nghị  đã thảo luận các nội dung quan trọng và thống nhất trình xin chủ trương Ban Thường vụ huyện ủy về phương án giải thể Ban dân tộc HĐND huyện.

Tại Hội nghị đã có 07 lượt ý kiến tham gia thảo luận. Kết luận hội nghị, đồng chí Lò văn Sinh, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: trên cơ sở dự thảo các văn bản và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Thường trực HĐND huyện tiếp thu, hoàn chỉnh, ban hành một số văn bản và tiếp thu chỉnh sửa một số văn bản dự thảo trình xin chủ trương của Ban Thường vụ huyện ủy. Đồng thời yêu cầu các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, Văn phòng HĐND&UBND huyện triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của HĐND huyện theo luật định./.

                                                T/h: Nguyễn Bình, Ban Tuyên giáo huyện ủy