Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Sông Mã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức phiên họp thứ 25

( 04-06-2018 04:22:00  )
 
Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TTHĐND ngày 23/01/2017 về ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND huyện. Sáng ngày 04.6.2020, Thường trực HĐND huyện Sông Mã tổ chức phiên họp thứ 25. Đồng chí Hoàng Thị Đôi - Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị đã tập trung nghe các dự thảo văn bản gồm: Báo cáo kết quả hoạt động tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018; Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả tiếp công dân tháng 5 năm 2018; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX;

Hội nghị thông qua dự thảo các văn bản về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX gồm: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2017 của HĐND huyện; Báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND huyện 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2018; Công văn về việc giao thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện; Công văn về việc họp Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện; Nghị quyết về giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; Nghị quyết thông qua những nội dung do Thường trực HĐND huyện đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND huyện; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX; Chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện.

 Tại Hội nghị đã có 16 lượt ý kiến tham gia thảo luận. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Đôi, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: trên cơ sở dự thảo các văn bản và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Thường trực HĐND huyện tiếp thu, hoàn chỉnh, ban hành một số văn bản và tiếp thu chỉnh sửa một số văn bản dự thảo trình kỳ họp thứ 6, HĐND huyện. Đồng thời yêu cầu các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, Văn phòng HĐND&UBND huyện triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, đảm bảo tổ chức thành công kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Sông Mã khóa XX theo đúng luật định./.

                                                T/h: Nguyễn Bình, Ban Tuyên giáo huyện ủy