Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thứ 28

( 04-09-2018 11:29:00  )
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết số 02/NQ-TTHĐND ngày 23/01/2017 về Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND huyện, sáng ngày 04/9/2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thứ 28. Dự phiên họp có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện. Đồng chí Lò Văn Sinh – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Phiên họp đã nghe và thảo luận các dự thảo văn bản gồm: Báo cáo kết quả hoạt động tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2018; Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả tiếp công dân tháng 8 năm 2018; Thông báo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09.6.2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Sông Mã.

Kết thúc phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND huyện bám sát kế hoạch, triển kghai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch./.

                                   T/h: Nguyễn Thị Bình - Ban Tuyên giáo huyện ủy