Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thứ 26

( 05-07-2018 04:33:00  )
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết số 02/NQ-TTHĐND ngày 23/01/2017 về Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND huyện, sáng ngày 05/7/2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thứ 26. Dự phiên họp có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực HĐND huyện. Đồng chí Hoàng Thị Đôi - Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

(Toàn cảnh phiên họp)

 

Phiên họp đã thảo luận các dự thảo văn bản gồm: Báo cáo kết quả hoạt động tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2018; Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả tiếp công dân tháng 6 năm 2018; Báo cáo kết quả công tác của HĐND huyện 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX.

Phiên họp cũng đã tập trung thảo luận, rút kinh nghiệm, bàn biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm tra của các Ban và chất lượng tổ chức kỳ họp HĐND huyện trong thời gian tới./.

                                   T/h: Nguyễn Thị Bình - Ban Tuyên giáo huyện ủy