Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch

( 26-04-2018 05:12:00  )
 
Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch

      Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương, sáng ngày 25.4.2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị thống nhất về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng các Ban HĐND huyện, các tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị.

      Hội nghị đã bàn và thống nhất: Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện là kỳ họp thường lệ, được tổ chức vào thời điểm đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện đang tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018.

Đồng chí Hoàng Thị Đôi - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HDDND huyện

      Kỳ họp sẽ tập trung vào việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; quyết định các giải pháp bổ sung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018; thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách 2017; nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện; nghị quyết thông qua tờ trình của Thường trực HĐND huyện về kết quả giải quyết những tờ trình của UBND huyện giữa hai kỳ họp, thuộc thẩm quyền của HĐND huyện…

       Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29.6.2018, tại Hội trường huyện Sông Mã.

     Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Đôi, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Thường trực HĐND, các ban HĐND, các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung chuẩn bị để đảm bảo các nội dung trình kỳ họp phải được chuẩn bị chu đáo, có sự thống nhất cao giữa Thường trực HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các Ban của HĐND huyện; đồng thời phải đảm bảo về trình tự, thời gian soạn thảo, thẩm định, thẩm tra và ban hành văn bản theo quy định hiện hành. Tổ chức kỳ họp phải trang trọng, tiết kiệm, an toàn, đúng luật định.

                                                 T/h: Nguyễn Bình- Ban Tuyên giáo huyện ủy