Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Sông Mã khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021

( 05-12-2017 05:46:00  )
 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-TTHĐND ngày 23/10/2017 của Thường trực HĐND huyện về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Sông Mã Khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ huyện uỷ, HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; quyết định các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh năm 2018; ban hành Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện năm 2018; Nghị quyết về phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện và bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

- Kỳ họp diễn ra trong thời gian 01 ngày.

- Khai mạc hồi 7 giờ 30 phút ngày 14/12/2017, tại Hội trường huyện Sông Mã.

Thường trực HĐND huyện Sông Mã trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã được biết, quan tâm theo dõi kỳ họp./.