Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La làm việc với UBND huyện Sông Mã

( 24-04-2017 04:25:00  )
 
Ngày 18/4/2017, Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La do đồng chí Phan Tiến Diện - Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La làm trưởng đoàn làm việc với UBND huyện Sông Mã. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Cầm Thị Ngọc Yến - Phó Chủ tịch UBND huyện.

(Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La làm việc với UBND huyện Sông Mã)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo cáo nhanh về kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện.

Qua rà soát, đến ngày 25/3/2017 số hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nằm trong quy hoạch 3 loại rừng là 201 hộ thuộc 4 xã Mường Sai, Chiềng Phung, Bó Sinh và Nậm Mằn. Ban Chỉ đạo cấp giấy chứng nhận lần đầu của huyện đã chỉ đạo tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo và đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận để triển khai việc trích đo địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Qua đo đạc tổng diện tích đo địa chính cấp giấy là 9.850,5 ha; Số thửa đã đo là 26.203 thửa. Tổng diện tích chỉnh lý, trích lục bản đồ địa chính cấp giấy là 1.474,6 ha; Số đã chỉnh lý, lập hồ sơ 15.724 thửa.

Hiện nay, số giấy chứng nhận cần cấp là 13.424 giấy chứng nhận, với tổng diện tích cần cấp là 11.373,4, ha. UBND huyện đã ban hành cấp 10.610 giấy chứng nhận cho 8.522 hộ gia đình, cá nhân đạt 79,0%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Sông Mã vẫn còn gặp một số khó khăn như: Lực lượng cán bộ chuyên môn thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định còn mỏng; Số lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND huyện phải ký nhiều; Việc rà soát, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh quy hoạch đưa đất sản xuất nông nghiệp của một số hộ dân ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận./.

T/h: Thu Thủy – Đài TTTH Sông Mã