Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Phiên họp thứ 30 UBND huyện

( 22-11-2018 10:32:00  )
 
Ngày 21/11/2018, UBND huyện Sông Mã đã tổ chức phiên họp thứ 30. Dự phiên họp có đồng chí Quàng Văn Sâm – UV BCH đảng bộ huyện, Phó chủ tịch HDND huyện, cùng các đồng chí ủy viên ủy ban, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Lê Thị Yến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

( Ảnh: Toàn cảnh phiên họp thứ 30 UBND huyện Sông Mã )

Trong tháng 11/2018 UBND huyện Sông Mã đã chỉ đạo UBND các xã đôn đốc hướng dẫn nhân dân thu hoạch, chăm sóc, bảo vệ diện tích các loại cây trồng, chế biến bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nông sản. Duy trì và phát triển đàn gia súc gia cầm không có dịch bệnh xảy ra, tổ chức 14 hội nghị tuyên truyền về công tác dịch vụ môi trường rừng và thực hiện các chương trình dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng cháy chữa cháy rừng. Hoạt động thương mại dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, tổng mức hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng ước đạt 77,4 tỷ đồng, tăng 15% so với tháng trước, sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Thu ngân sách lũy kế ước đạt 714 tỷ đồng, bằng 96,88% so với dự toán tỉnh giao và bằng 91,18% so với dự toán HDND huyện giao. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, duy trì tốt việc dạy và học, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt chế độ đối với các đối tượng chính sách. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

          Phiên họp dành nhiều thời gian để các đại biểu báo cáo những khó khăn vướng mắc tại cơ sở cũng như là các cơ quan đơn vị đề xuất các phương hướng giải quyết.      

          Kết luận tại phiên họp đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị UBND các xã thị trấn tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018, tham gia vào các văn bản, nghị quyết, tờ trình để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XX, các cơ quan đơn vị phối hợp với tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước. Tổ chức khám lựa chọn công dân chuẩn bị cho tuyển quân năm 2019. Tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tổ chức 2 cuộc đối thoại với nhân dân tại xã Chiềng Khương và Mường Hung; thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

 

T/h: Ánh Nguyệt – Trung tâm TT-VH Sông Mã