Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Phiên họp thứ 23 của Thường trực HĐND huyện

( 06-04-2018 03:03:00  )
 
Ngày 05/4/2018, Thường trực HĐND huyện khoá XX đã tổ chức phiên họp thứ 23. Đồng chí Hoàng Thị Đôi – Phó Bí thư thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

(Toàn cảnh phiên họp)

 

Trong tháng 3/2018, Thường trực HĐND huyện đã hoàn thành giám sát viêc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017; Tổ chức giám sát thường xuyên Quyết định của UBND huyện và Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn; Chỉ đạo các ban của HĐND huyện để xuất nội dung giải pháp nâng cao năng lực cho đại biểu HĐND huyện năm 2018; Tham dự đầy đủ các phiên họp, hội nghị của UBND huyện, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ và UB MTTQVN huyện; thực hiện lịch tiếp công dân; cùng với các ban của HĐND huyện ban hành 31 văn bản. Các ban của HĐND huyện thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân tham mưu giải pháp nâng cao chất lượng đại biểu HĐND huyện. Các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện duy trì tốt hoạt động và giữ mối liên hệ thường xuyên với các đại biểu trong tổ, thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định. Phiên họp cũng giành nhiều thời gian để đại biểu tham gia ý kiến đối với các nội dung UBND huyện trình về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2018 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, việc xin chủ trương điều chỉnh đơn vị quản lí kinh phí thực hiện mô hình điểm bảo vệ và phát triển rừng tại xã Mường Cai năm 2018, kế hoạch tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND giữa cấp huyện và cấp xã lần thứ nhất.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các đồng chí trong thường trực HĐND huyện tiếp tục làm tốt công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tổ chức hội nghị thống nhất nội dung trình kì họp thứ 6 HĐND huyện; hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND huyện với HĐND cấp xã; tham dự đầy đủ các phiêp họp, hội nghị, thực hiện lịch tiếp công dân; các ban của HĐND duy trì tốt hoạt động của ban; các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện duy trì hoạt động của tổ và giữ mối liên hệ thường xuyên với các đại biểu trong tổ.

T/h: Ánh Nguyệt – Đài TTTH Sông Mã.