Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Phiên họp thứ 19 UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

( 28-12-2017 05:38:00  )
 
Ngày 27/12/2017, UBND huyện Sông Mã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức phiên họp thứ 19. Đồng chí Lê Thị Yến – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

 

Tại phiên họp đã thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 12 năm 2017, phương hướng nhiệm vụ tháng 01 năm 2018; dự thảo Báo cáo tình hình triển khai dự án khai thác quỹ đất và kết quả đấu giá các khu đất tạo nguồn thu; dự thảo Báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn huyện.

Trong tháng 12/2017, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân áp dụng vào sản xuất. Chỉ đạo Trạm khuyến nông huyện tổ chức 34 lớp tập huấn kỹ thuật phòng chống đói rét cây trồng vật nuôi cho 1.335 người tại 9 xã. Tuyên truyền hướng dẫn cho nông dân kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả được 112 cuộc với 631 người tham gia. Duy trì phát triển ổn định đàn gia súc trên 184 nghìn con và hơn 1.150.000 con gia cầm các loại; mở 22 hội nghị cấp bản tuyên truyền về công tác phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục được duy trì, tổng mức hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng ước đạt 66,6 tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước. Thu, chi ngân sách đảm bảo kế hoạch.

Cũng tại phiên họp đã dành nhiều thời gian để đại diện các ngành báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo, bàn các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần tập trung cao trong thu - chi ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đang xây dựng trên địa bàn; làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị cho nhân dân đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 an toàn tiết kiệm./.

T/h: Hoàng Tuấn - Đài TTTH Sông Mã