Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Phiên họp thứ 18 UBNDhuyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

( 22-11-2017 05:43:00  )
 
Ngày 20/11/2017, UBND huyện Sông Mã đã tổ chức phiên họp thứ 18 khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Chủ trì phiên họp đồng chí Lê Thị Yến – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Tại phiên họp đã thông qua dự thảo các nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX; dự thảo Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017, kế hoạch năm 2018; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huỵện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018; Kế hoạch đầu tư công năm 2018; dự toán thu chi ngân sách huyện năm 2018; Nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo đó: Trong năm 2017, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công và dự toán ngân sách Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; hoàn thành 24/27 chỉ tiêu đưa ra, còn 3 chỉ tiêu không đạt đó là chỉ tiêu số bác sỹ trên 10 nghìn dân; tỷ lệ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý; chỉ tiêu về ma túy.

          Tại phiên họp các đại biểu đã tham gia ý kiến, kiến nghị vào các điểm còn tồn tại, hạn chế phát sinh trên địa bàn.

          Kết luận phiên họp, đồng chí Lê Thị Yến giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn trong thời gian tới thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tập trung tháo gỡ khó khăn trong thực hiện cắm mốc chỉ giới khu đô thị Hưng Mai; tiếp tục rà soát phân bổ nguồn vốn đầu tư, đặc biệt quan tâm hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh; đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách và giải ngân cách chương trình, dự án xong trước ngày 15/12/2017; thực hiện hiệu quả kiên cố hóa trường lớp; hoàn thành cấp quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ dân; xây dựng kế hoạch khai trương khu trung tâm hành chính công của huyện, dự kiến tháng 12 chính thức đi vào hoạt động; các xã làm tốt việc niêm yết, công khai hộ nghèo và cận nghèo./.

T/h: Hoàng Tuấn – Đài TTTH Sông Mã