Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

PHIÊN HỌP THỨ 18, THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG MÃ KHÓA XX

( 06-11-2017 05:07:00  )
 
Thực hiện chương trình công tác, ngày 06/11/2017, tại Phòng họp HĐND&UBND huyện, Thường trực HĐND huyện tổ chức Phiên họp lần thứ 18. 

 

Đồng chí Hoàng Thị Đôi - Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện; Trưởng các Ban HĐND; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND.

Phiên họp đã thông qua các dự thảo: Báo cáo kết quả hoạt động tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017; Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả tiếp công dân tháng 10 năm 2017; dự thảo Báo cáo kết quả xử lý các Nghị quyết của HĐND huyện kỳ họp giữa năm 2017; Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện; dự thảo Công văn giao thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện; Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện việc khai thác gỗ rừng trồng dự án 661, trên địa bàn huyện năm 2016, 2017; Dự thảo Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc khai thác gỗ rừng trồng dự án 661, trên địa bàn huyện năm 2016, 2017.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Đôi - Chủ tịch HĐND huyện Kết luận, giao các đồng chí Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND bám sát các nội dung, chuẩn bị tốt các  điều kiện, đảm bảo tổ chức thành công kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Sông Mã khóa XX diễn ra vào ngày 14.12.2017./.

T/h: Ban Tuyên giáo