Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Phiên họp thứ 14 thường trực HĐND huyện

( 04-07-2017 04:25:00  )
 
Ngày 03/7/2017, Thường trực HĐND huyện Sông Mã đã tổ chức phiên họp thứ 14 thường trực HĐND huyện. Đồng chí Hoàng Thị Đôi – Phó Bí thư thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì  phiên họp. 

Trong tháng 6 HĐND huyện Sông Mã đã thực hiện tốt công tác giám sát. Qua giám sát đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để các cơ quan có liên quan thực hiện. Tổ chức giám sát việc thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 trên địa bàn huyện; Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện đã thẩm tra 02 tờ trình của UBND huyện. Giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công tại UBND huyện Sông Mã và UBND các xã: Thị Trấn, Chiềng Khoong, Chiềng Cang, Yên Hưng, Mường Lầm, Chiềng Phung. Đặc biệt 4 tổ đại biểu HĐND đã thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua các dự thảo báo cáo và tờ trình: Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2017; Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả tiếp công dân tháng 6 năm 2017; Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện; Tờ trình và Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017; Tờ trình và Nghị quyết về kết quả giải quyết những nội dung do UBND huyện trình giữa 2 kỳ họp thuộc thẩm quyền của HĐND; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện; Chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện; Nghị quyết triệu tập kỳ họp thứ 4 HĐND huyện./.

T/h: Ngô Hà – Đài TTTH Sông Mã