Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Phiên họp thứ 13 của thường trực HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016- 2021

( 15-06-2017 09:59:00  )
 
Thực hiện chương trình công tác tháng 6 năm 2017. Ngày 06/6/2017, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thứ 13 của Thường trực HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng chí Hoàng Thị Đôi - Phó Bí thư thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Trong tháng 5/2017, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công hội nghị trao đổi thống nhất về thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND huyện; Tổ chức giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tham mưu cho Thường trực HĐND huyện tổ chức thẩm tra 3 tờ trình của UBND huyện; Ban dân tộc HĐND tổ chức giám sát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn năm 2016-2017 tại 6 xã.

Các tổ đại biểu HĐND huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khoá XX. Các đại biểu HĐND huyện là Chủ tịch UBND huyện, các ban HĐND huyện thực hiện tốt lịch tiếp công dân theo Thông báo số 05 của Thường trực HĐND huyện tiếp thu, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo dõi việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị.

Trong tháng 6, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND huyện; Chỉ đạo các ban HĐND huyện xây dựng kế hoạch thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khoá XX; Tập trung cao cho việc tổ chức kỳ họp thứ 4 của HĐND huyện khoá XX; Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện kịp thời báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khoá XX về Thường trực HĐND huyện để tổng hợp trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện./.

T/h: Thu Thuỷ – Đài TTTH Sông Mã