Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Sông Mã thành công tốt đẹp

( 04-07-2018 10:07:00  )
 
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 03.7.2018, Hội đồng nhân dân huyện Sông Mã khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 6. Dự kỳ họp có đồng chí Vi Đức Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Sông Mã; các đại biểu HĐND huyện; Lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt nam huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và đại diện cử tri xã Mường Hung, Bó Sinh. Kỳ họp được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng đài Phát thanh, truyền hình huyện Sông Mã.

 

Tại kỳ họp, đồng chí Vi Đức Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Sông Mã báo cáo kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIV.

Kỳ họp đã xem xét các báo cáo phát triển kinh tế - xã hội, QP - AN 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả  thực hiện thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018; kết quả công tác của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2018. Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện. Xem xét các báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết, quyết định các vấn đề quan trọng về công tác cán bộ, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên đia bàn huyện.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Thị Đôi - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện; UBND huyện, các cơ quan, đơn vị của huyện cần tập trung tthực hiện một số nội dung sau:

Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các thành viên của Mặt trận, các ngành, các cấp theo chức năng nhiệm vụ của mình, triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua; tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh tuyên truyền để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện cần tăng cường các hoạt động giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của HĐND huyện; Triển khai chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2018 của HĐND huyện.

          Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan thuộc UBND huyện tiếp tục đề cao trách nhiệm, tiếp thu giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, thực hiện tốt những nội dung đã báo cáo trước kỳ họp và nhân dân toàn huyện.

          Đại biểu HĐND huyện sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu chấp hành các chính sách, pháp luật, động viên Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Giữ mối liên hệ thường xuyên và gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đóng góp tích cực, có hiệu quả trong các hoạt động của HĐND.

Đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng; tập trung cao cho việc phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao; thực hiện ghép, cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả theo chủ trương của Tỉnh ủy. Chăm sóc cây trồng phân tán; Triển khai công tác trồng rừng 6 tháng cuối năm 2018. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và chủ động khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 đạt 111,25 tỷ đồng. Nắm chắc tình hình, giữ vững AN - QP, bảo vệ và xây dựng vững chắc tuyến biên giới Việt - Lào. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, giảm phiền hà trong việc giải quyết các công việc cho tổ chức và Nhân dân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định 237-QĐ/HU ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ huyện ủy về quy định trách nhiệm, xem xét trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

                                 T/h: Nguyễn Thị Bình - Ban Tuyên giáo huyện ủy