Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Khai giảng lớp Trung cấp lí luận chính trị - hành chính khoá VIII.11 huyện Sông Mã

( 10-08-2017 09:50:00  )
 
Ngày 08/8/2017, Huyện uỷ Sông Mã phối hợp với trường Chính trị tỉnh Sơn La đã tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lí luận chính trị - hành chính khoá VIII.11 huyện Sông Mã. Dự có đồng chí Hoàng Thị Đôi – Phó Bí thư thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lò Hùng Lâm – Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh cùng các đồng chí trưởng phó khoa phòng trường chính trị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện uỷ.

 

Tham gia khóa học có 70 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thời gian khóa học trong 6 tháng với 7 học phần, 1.056 tiết học gồm có nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa  Mác - Lê nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị nhà nước pháp luật và quản lí hành chính nhà nước; đường lối chính sách của Đảng nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, kiến thức về quốc phòng - an ninh; các kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Đoàn thể;…

Thông qua lớp học nhằm trang bị cho các học viên về những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận Chính trị - Hành chính. Củng cố nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay./.

                                                T/h: Ánh Nguyệt – Đài TTTH Sông Mã