Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

HUYỆN SÔNG MÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN DÂN BẢN HƯNG MAI, XÃ NÀ NGHỊU

( 11-10-2017 11:37:00  )
 
Sáng ngày 10.10.2017, tại Nhà văn hóa bản Hưng Mai, xã Nà Nghịu, UBND huyện Sông Mã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại với Nhân dân bản Hưng Mai, xã Nà Nghịu về Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu đô thị Hưng Mai (bản Hưng Mai, Nang Cầu) thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La (giai đoạn 1) theo Đồ án điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Sông Mã đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.    

           Dự Hội nghị có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMMTQ Việt Nam xã Nà Nghịu; Tập thể Ban Chi ủy, Trưởng bản, Trưởng các đoàn thể bản Hưng Mai và đại diện các hộ Nhân dân thuộc bản Hưng Mai, xã Nà Nghịu. Đồng chí Lê Thị Yến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

         (Đồng chí Lê Thị Yến - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao đổi, đối thoại với nhân dân bản Hưng Mai, xã Nà Nghịu)

          Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp tục tuyên truyền tới Nhân dân sự cần thiết của việc lập Quy hoạch chi tiết khu đô thị Hưng Mai, các nội dung triển khai thực hiện tại khu quy hoạch. Lợi ích khi triển khai thực hiện quy hoạch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện và đời sống của Nhân dân huyện Sông Mã nói chung, Nhân dân bản Hưng Mai nói riêng.

          Tại Hội nghị, UBND huyện tiếp tục tuyên truyền đến Nhân dân bản Hưng Mai các nội dung của Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu đô thị Hưng Mai thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La (giai đoạn 1) theo Đồ án điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Sông Mã đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.  

          Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở và có 9 lượt người dân đã tham gia đối thoại. Các ý kiến đều nhất trí cao với chủ trương của tỉnh, huyện về Quy hoạch xây dựng khu đô thị Hưng Mai, thị trấn Sông Mã. Đồng thời đa số các ý kiến còn băn khoăn với mức giá đền bù đất ruộng, đất vườn, đất ao…khi thu hồi để thực hiện dự án và lo lắng về những khó khăn khi chuyển đổi ngành nghề đã, đang mang lại hiệu quả kinh tế, lâu nay gắn bó với Nhân dân.

          Chia sẻ với những băn khoăn, lo lắng của Nhân dân, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện đã tiếp tục tuyên truyền các chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến những vấn đề Nhân dân quan tâm.

          Kết thúc Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện ghi nhận các ý kiến của Nhân dân, đồng thời động viên và đề nghị Tập thể Ban Chi ủy, trưởng bản, trưởng các đoàn thể và Nhân dân bản Hưng Mai tăng cường tuyên truyền, tin tưởng vào hiệu quả và sự cần thiết của việc thực hiện quy hoạch xây dựng khu đô thị Hưng Mai, thị trấn Sông Mã. Góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sông Mã khóa XX (nhiệm kỳ 2015- 2020) là đưa Thị trấn Sông Mã từ đô thị loại V lên đô thị loại IV và sớm đưa Sông Mã ra khỏi tình trạng huyện khó khăn.

                                                             T/h: Ban Tuyên giáo Huyện ủy