Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Hội nghị triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về thành lập Chi nhánh quỹ BV&PTR huyện Sông Mã

( 23-02-2017 04:52:00  )
 
Chiều ngày 21/02/2017, UBND huyện Sông Mã đã tổ chức Hội nghị triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về thành lập Chi nhánh quỹ BV&PTR huyện Sông Mã. Đồng chí Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

           (Toàn cảnh Hội nghị triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về thành lập Chi nhánh quỹ BV&PTR huyện Sông Mã)

         Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Chi nhánh Quỹ BV&PTR huyện Sông Mã; chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định của chính phủ.

          Nội dung về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng quy định rừng được trả tiền dịch vụ môi trường bao gồm: Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất. Các loại dịch vụ môi trường khác như bảo vệ đất, hạn chế xói mòn, bồi lắng; điều tiết duy trì nguồn nước cho sản xuất; hấp thụ và lưu giữ cacbon của rừng, giảm rác thải gây hiệu ứng nhà kính bằng các biện pháp ngăn chặn suy thoái rừng; bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học cho hệ sinh thái rừng cũng được đề cập tại hội nghị. Theo đó các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền cho các chủ rừng tại các khu vực tạo ra dịch vụ cung ứng. Hình thức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng có thể thông qua 02 cách là gián tiếp hoặc trực tiếp theo quy định của pháp luật./.

T/h: Hoàng Tuấn - Đài TTTH Sông Mã