Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)

( 22-09-2017 08:40:00  )
 
Ngày 21/9/2017, Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) tại huyện Sông Mã. Đồng chí Quàng Văn Hương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Về phía huyện Sông Mã có các đồng chí trong thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, thường trực UB MTTQ VN huyện, đại diện các cơ quan, ban,  ngành, đoàn thể có liên quan và đại diện lãnh đạo các xã Chiềng Phung, Nậm Mằn, Mường Hung, Chiềng Cang, Mường Sai, Mường Cai và Huổi Một; các nhóm, hộ nhận giao khoán rừng.

Dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) gồm XII chương với 97 điều đã được Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV xem xét cho ý kiến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào phạm vi điều chỉnh và tên gọi của Luật, nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp, phân loại rừng, về chủ rừng, giao và cho thuê rừng, thu hồi rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; chính sách  phát triển lâm nghiệp, chế biến thương mại lâm sản; quản lý nhà nước về lâm nghiệp...

Về phạm vi điều chỉnh, các ý kiến nhất trí với quy định Dự thảo Luật. Về kết cấu, nội dung các ý kiến tham gia tại Hội nghị đều đánh giá tại dự thảo Luật lần này đã được thiết kế theo hướng điều chỉnh toàn bộ các hoạt động theo chuỗi giá trị lâm nghiệp. Nhất trí tên gọi là Luật lâm nghiệp bởi tên gọi này đã phù hợp với phạm vi điều chỉnh và nội dung của Dự thảo Luật, khẳng định lâm nghiệp là ngành kinh tế kỹ thuật, gồm một chuỗi các hoạt động từ bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng đến chế biến, thương mại lâm sản; tạo cơ sở pháp lý để đẩy mạnh việc chế biến, thương mại lâm sản, khai thác dịch vụ môi trường rừng. Cũng có ý kiến cho rằng nên giữ nguyên tên gọi là Luật bảo vệ và phát triển rừng vì tên gọi này nhân dân đã quen gọi cùng với tên gọi cũ của Luật.

Một số ý kiến đề nghị Bổ sung thêm nội dung về quản lý sinh vật ngoại lai để bảo tồn nguồn gien. Có thêm quy định về vị trí và chức năng của ngành kiểm lâm trong bảo vệ và phát triển rừng. Đề nghị Dự thảo luật cần quy định rõ ràng, cụ thể hơn trách nhiệm quản lý các diện tích rừng Nhà nước chưa giao, chưa cho thuê vì thực tế hiện nay nhiều diện tích rừng chưa có chủ đang bị xâm chiếm; cần cắm mốc quy định rõ từng loại rừng như rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng tái sinh; tăng thêm kinh phí dịch vụ môi trường rừng; quy định rõ thẩm quyền huy động lực lượng phương tiện, trang thiết bị của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để ứng phó khẩn cấp chữa cháy rừng và ngăn chặn hành vi chặt phá huỷ hoại rừng; bổ sung quy định về phát triển rừng toàn diện hơn, có chính sách phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, nên ưu tiên cây trồng bản địa…

Các ý kiến tại hội nghị sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4  tới đây./.

T/h: Ngô Hà – Đài TTTH Sông Mã