Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

( 25-06-2018 12:15:00  )
 
Thực hiện Quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khoá của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XX, ngày 25.6.2018 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13.

(Toàn cảnh Hội nghị)

 

Hội nghị đã thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình của Ban Thường vụ huyện ủy về sửa đổi, bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân và tìm giải pháp đối với một số chỉ tiêu do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan nên khó đạt theo Nghị quyết Đại hội.

Kết luận hội nghị, Ban Chấp hành đảng bộ huyện giao Ban Thường vụ huyện ủy và các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ  tập trung tham mưu chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xác định tại Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 04.12.2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; chỉ đạo hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2018. Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và các Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đến năm 2020.

Ban chấp hành đề nghị các đồng chí huyện ủy viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình cơ sở, thực hiện nghiêm chế độ thông tin,báo cáo, tham mưu, lãnh đạo giải quyết các vấn đề từ cơ sở. Trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện việc thu ngân sách trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ Người có công làm nhà ở; rà soát, thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; tổ chức ngày hội nhãn, tiêu thu nhãn vụ 2018; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước các chương trình dự án đầu tư xây dựng; tăng cường tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trên địa bàn huyện Sông Mã.

                            T/h: Nguyễn Thị Bình – Ban Tuyên giáo huyện ủy