Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Hội nghị giao ban các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội năm 2017

( 29-12-2017 06:03:00  )
 
Ngày 28/12/2017, Đồng chí Hoàng Thị Đôi – Phó Bí thư thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội  năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

Năm 2017 các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện đã tập trung tham mưu giúp Thường trực huyện uỷ, Ban thường vụ huyện uỷ lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Ban Tuyên giáo huyện uỷ đã tham mưu tổ chức thành công hội thi Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo, sự nghiệp y tế học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; hội thi “Chúng cháu với Bác Hồ kính yêu”; tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thiện thủ tục trình Ban thường vụ Huyện ủy xem xét, kết nạp 280 quần chúng và chuyển chính thức cho cho 340 đảng viên dự bị; thực hiện tốt các quy trình điều động, luân chuyển cán bộ, công chức các cơ quan. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy phối hợp với các ban đảng, huyện uỷ tham mưu giúp Cấp uỷ tiến hành kiểm tra đối với 32 tổ chức đảng, 43 đảng viên. Hệ thống Dân vận từ huyện đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Văn phòng Huyện ủy đã phối hợp với các ban, cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban thường vụ Huyện ủy ban hành 1.113 văn bản phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã phối hợp với các ban, cơ quan liên quan mở 48 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho 5.013 học viên.

Kết luận hội nghị giao ban, đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy yêu cầu các ban, cơ quan khối Đảng tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu, xây dựng và ban hành các văn bản phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy huyện; Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ; Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; Tiếp tục làm tốt công tác dân vận, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ tuyên truyền dân vận liên ngành nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trên địa bàn huyện… Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

                                      T/h: Ánh Nguyệt – Đài TTTH Sông Mã