Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Sông Mã lần thứ 7

( 10-12-2016 05:03:00  )
 
Ngày 10/12/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sông Mã đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7; đồng chí Vi Đức Thọ - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

(Đồng chí Vi Đức Thọ - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy phát biểu tại Hội nghị)

Tại hội nghị các đồng chí Uỷ viên BCH đảng bộ huyện đã thảo luận và cho ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo của BCH đảng bộ huyện về kết quả lãnh đạo nhiệm vụ năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; Nghị quyết về kết quả lãnh đạo nhiệm vụ năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Năm 2016, BCH Đảng bộ huyện Sông Mã đã tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, chuyên đề toàn khóa, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đạt hiệu quả cao, kinh tế - xã hội ổn định và có bước phát triển, giá trị sản xuất tăng 9,1 %, đàn gia súc, gia cầm sinh trưởng và phát triển tốt. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản được đẩy mạnh. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 136,7 so với dự toán tỉnh giao. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững.

Bên cạnh đó các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện cũng đã cho ý kiến vào dự thảo Chương trình làm việc của BCH Đảng bộ huyện; Ban Thường vụ huyện uỷ năm 2017; Chương trình kiểm tra giám sát của BCH Đảng bộ huyện, Ban thường vụ huyện ủy năm 2017; Quyết định sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của UBKT huyện uỷ khoá XX, nhiệm kì 2015 - 2020 và dự thảo báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về lãnh đạo công tác quốc phòng - quân sự địa phương giai đoạn 2015 - 2020.

Sau thời gian thảo luận và cho ý kiến, các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện đã biểu quyết nhất trí thông qua các dự thảo báo cáo, Nghị quyết, chương trình trình tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư huyện uỷ đề nghị các đồng chí trong BCH đảng bộ huyện, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nội dung theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra; làm tốt công tác kiểm điểm cuối năm tại các chi đảng bộ trực thuộc huyện uỷ. Đặc biệt là kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết TW 4 khoá XII về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kì họp HĐND huyện và các xã thị trấn./.

Thực hiện: Ánh Nguyệt – Đài TTTH Sông Mã