Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Đồng chí Bí thư huyện ủy đối thoại với nhân dân xã Chiềng Cang

( 07-03-2019 03:51:00  )
 

Thực hiện Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại với Nhân dân. Sáng ngày 07.3.2019 tại Nhà văn hóa xã Chiềng Cang, huyện ủy Sông Mã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư huyện ủy với Nhân dân xã Chiềng Cang.

Trước khi diễn ra Hội nghị đối thoại, qua công tác chuẩn bị, xin ý kiến Nhân dân, đã có 131 lượt ý kiến tham gia. Để đảm bảo đạt được mục đích, yêu cầu của Hội nghị đối thoại, Thường trực huyện ủy đã giao UBND huyện, các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát, chuẩn bị báo cáo trả lời và giải quyết kiến nghị của Nhân dân. Tại Hội nghị, sau khi nghe UBND huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện báo cáo trả trả lời và giải quyết 97 ý kiến của Nhân dân (34 ý kiến còn lại thuộc thẩm quyền của cấp ủy, chính quyền xã) đã có 14 đại biểu tham gia ý kiến bổ sung.

(Toàn cảnh Hội nghị đối thoại tại xã Chiềng Cang)

 

Với không khí cở mở, dân chủ, công khai, minh bạch, lắng nghe, phat huy quyền làm chủ của Nhân dân, Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư huyện ủy với Nhân dân xã Chiềng Cang đã đạt được yêu cầu đặt ra. Thông qua hội nghị đã tiếp thu, trả lời được nhiều ý kiến góp ý, đề xuất, kiến nghị của Nhân dân. Đồng thời qua hội nghị đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm Hiến pháp và pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng huyện Sông Mã ngày càng giàu đẹp hơn./.

                                                                                T/h: Nguyễn Bình, Ban Tuyên giáo huyện ủy