Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo tỉnh Sơn La thực hiện khảo sát về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại xã Chiềng Sơ huyện Sông Mã

( 23-02-2017 05:02:00  )
 
Sáng ngày 22/02/2017, đoàn công tác Ban Tuyên giáo tỉnh ủy do đồng chí Mai Văn Lành – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng chí Vi Đức Thọ – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, cùng Thường trực UBND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng làm việc với đoàn.

Trong chương trình làm việc đoàn đã đi khảo sát tại xã Chiềng Sơ và làm việc với huyện.

(Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo tỉnh ủy khảo sát tại trường Mầm non Anh Đào xã Chiềng Sơ)

(Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo tỉnh ủy khảo sát tại trường Mầm non Sao Mai xã Nà Nghịu)

(Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm việc tại huyện)

10 năm qua (2007 – 2017), Ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài trên đại bàn huyện đạt được nhiều kết quả, các trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn đã phát huy được hiệu quả.

Huyện đã tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, nhân dân về những đóng góp quan trọng của khuyến học, khuyến tài trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ thực hiện nhiều biện pháp, đến nay trên đại bàn huyện 19/19 xã, thị trấn duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS; 19 xã, thị trấn hội khuyến học hoạt động có hiệu quả 445/470 bản, tổ dân phố có chi hội khuyến học; 100% cơ quan, đơn vị có chi hội khuyến học; 75 trường có chi hội khuyến học; toàn huyện có trên 31 nghìn hội viên hội khuyến học. Mạng lưới trường, lớp được mở rộng; số học sinh giỏi, giáo viên giỏi các cấp tăng lên. Công tác khuyến học được quan tâm kịp thời.

Huyện đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các ngành kiph thười khuyến khích, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong lao động, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ an ninh Tổ quốc…

10 năm qua, hội đã xây dựng được quỹ từ nhiều nguồn với gần 10 tỷ đồng. Quỹ hội đã kịp thời động viên, khích lệ nhiều cá nhân vươn lên học tập, công tác, cống hiến.

Đoàn khảo sát đánh giá cao công tác xã hội hóa trong khuyến học, khuyến tài tại huyện trong những năm qua.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận kết quả mà huyện Sông Mã đã đạt được sau 10 năm triển khai Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí khẳng định huyện đã bước đầu xây dựng và  đặt nền móng vững chắc cho việc phát triển của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn để công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả hơn, xây dựng được xã hội học tập thường xuyên hơn, hiệu quả hơn./.

T/h: Hoàng Tuấn - Đài TTTH Sông Mã