Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Các Ban của HĐND huyện thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2016 – 2021

( 20-06-2018 10:35:00  )
 
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, vừa qua các Ban của HĐND huyện Sông Mã đã tổ chức hội nghị thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2016 – 2021, dự buổi thẩm tra có đồng chí Lê Thị Yến – Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thường trực HĐND huyện; thành viên các Ban của HĐND huyện.

(Ảnh: Các đại biểu dự hội nghị )

 

Tại hội nghị các Ban của HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra các văn bản: Dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2018; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Báo cáo về tình hình phân bổ, thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm 2018; Báo cáo kết quả kế hoạch sử dụng đất năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND huyện Sông Mã về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sông Mã đến năm 2020; Dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2017; Dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND huyện Sông Mã về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sông Mã đến năm 2020; Dự thảo nghị quyết thông qua những nội dung do Thường trực HĐND huyện đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND huyện; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện; Dự thảo nghị quyết về giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019.

Các đại biểu đã thảo luận góp ý chỉnh sửa bổ sung đề nghị làm rõ một số nội dung trong các báo cáo và dự thảo Nghị Quyết về lình vực kinh tế – xã hội và lĩnh vực dân tộc. Cơ bản các ý kiến tại hội nghị đều nhất trí với các văn bản của UBND huyện trình kỳ họp. Đồng thời lãnh đạo các ban đề nghị các cơ quan soạn thảo cần chuẩn bị kỹ các nội dung, tiếp tục bổ sung và hoàn thiện thêm những vấn đề mà các thành viên của các ban và các cơ quan chuyên môn đã tham gia, hoàn thành các báo cáo trong thời gian sớm nhất để trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX./.

T/h: Ánh Nguyệt - Đài TTTH Sông Mã