Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY TỔ CHỨC SƠ KẾT 6 THÁNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN THAM GIA CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRONG ĐIỂM, PHỨC TẠP VỀ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ MƯỜNG HUNG, CHIỀNG KHOONG, HUỔI MỘT

( 10-07-2018 05:16:00  )
 
Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ huyện ủy Sông Mã về triển khai cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự  trên địa bàn các xã Mường Hung, Chiềng Khoong, Huổi Một. Trong hai ngày 09, 10 tháng 7 năm 2018, tại xã Mường Hung, Chiềng Khoong, Huổi Một, Ban Thường vụ huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. 

(Đồng chí Hoàng Thị Đôi - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo huyện chủ trì thảo luận Hội nghị tại xã Mường Hung)

 

Sáu tháng đầu năm, các tổ công tác của Ban chỉ đạo củng cố hệ thống chính trị huyện và ban xã đã chủ động, tích cực trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tích cực cuộc vận động, đạc biệt là việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia btichs cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tuy nhiên, quan 6 tháng thực hiện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là: công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chưa được thường xuyên, liên tục; công tác đấu tranh phòng chống ma túy, đặc biệt là việc quản lý đối tượng sau cai nghiện có lúc chưa quyết liệt; công tác xác minh, kết luận các phiếu tố giác, phát giác có lúc còn chậm, chưa kịp thời;

Tại các Hội nghị đã giành thời gian và đã có nhiều ý kiến tham gia thảo luận, xác định nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm thực hiện đạt mục tiêu đưa ba xã Mường Hung, Chiềng Khoong, Huổi Một không còn là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự./.

                                                  T/h: Nguyễn Bình, Ban Tuyên giáo huyện ủy