Trang chủ > Doanh nghiệp > Hoạt động của DN

Sông Mã tổ chức hội nghị gặp mặt với các doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn huyện

( 11-03-2016 10:06:00  )
 
UBND huyện Sông Mã vừa tổ chức gặp mặt đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn huyện Sông Mã.

Tại hội nghị, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm định, lựa chọn tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư thực hiện dự án thăm dò, đánh giá trữ lượng cát sông Mã thuộc địa bàn huyện Sông Mã. Tính đến tháng 9/2015 đã có 7 tổ chức đề nghị được cấp giấy phép thăm dò khai thác cát là HTX dịch vụ Nam Sơn, HTX Hong Ngay, HTX Huy Toản, HTX Hải Hùng, HTX Bình Minh, Công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Thành Long và Công ty cổ phần đầu tư tài chính thương mại dịch vụ Fico. Ngày 29/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành công văn lựa chọn Công ty cổ phần đầu tư tài chính thương mại dịch vụ Fico làm chủ đầu tư thực hiện dự án thăm dò khai thác cát trên dòng sông Mã.

Tại hội nghị đa số ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Sông Mã mong muốn tỉnh xem xét cấp giấy phép khai thác cát cho các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Sông Mã đã tiếp thu và trả lời một số ý kiến, kiến nghị, thắc mắc của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, nhấn mạnh về các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác cát cũng như thẩm quyền của UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Yêu cầu các tổ chức và cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND Tỉnh, UBND huyện về họat động khai thác khoáng sản, không thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Sông Mã .