Trang chủ > Đường dây nóng

Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Sông Mã

( 20-05-2017 09:24:00  )
 
Thông báo số 262/TB-UBND ngày 05/9/2016 của UBND huyện Sông Mã, về công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Sông Mã