Trang chủ > Doanh nghiệp

Gần 558 tỷ đồng mang điện về cho đồng bào các dân tộc Sơn La

( 10-03-2016 09:11:00  )
 
Ngày 26/5, tại xã Tân Xuân, huyện Mộc Châu (Sơn La), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) đã khởi công Dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La với tổng mức đầu tư 557 tỷ 821 triệu đồng, trong đó 85% vốn ngân sách Nhà nước, 15% vốn đầu tư của EVN NPC. Dự án nhằm thực hiện xây dựng toàn bộ mạng lưới điện trung thế, hạ thế trên địa bàn 11 huyện, thành phố, 106 xã của tỉnh Sơn La.

Đây là dự án có quy mô lớn, do EVN NPC làm chủ đầu tư, Công ty Điện lực Sơn La trực tiếp quản lý và thực hiện với tổng số 53 gói thầu, thực hiện trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2015. Đến nay, Công ty Điện lực Sơn La đã phê duyệt 31 gói thầu, với tổng số 293,9 km đường dây 35kV và 22kV, 504,6 km đường dây 0,4kV, 135 trạm biến áp, cấp điện cho 240 bản với 16.774 hộ dân.

 

Dự kiến, sau khi hoàn thành dự án, 557 bản với tổng số hơn 30.000 hộ dân đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia. Điện cung cấp đến tận các hộ đồng bào dân tộc sẽ góp phần thay đổi tập quán và quy mô canh tác, thâm canh, tăng năng suất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, góp phần giúp đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa thoát nghèo và phát triển bền vững, đặc biệt thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi vùng sâu, vùng xa của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La.