Trang chủ > Doanh nghiệp > DN thay đổi

Các doanh nghiệp vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân

( 11-03-2016 10:45:00  )
 

Sáu tháng đầu năm, vận tải hành khách theo tuyến cố định đạt 4.981 chuyến xe, tương đương 263.050 khách. Vận tải hành khách bằng xe buýt đạt 56.074 chuyến, tương đương 743.285 khách. Vận tải hành khách bằng xe Taxi đạt 521.203 chuyến, tương đương 685.843 khách. Sở GTVT cũng đã thẩm định và cấp 153 tờ phù hiệu xe hợp đồng; 281 phù hiệu xe taxi; 306 phù hiệu xe chạy tuyến cố định; 164 quyển sổ nhật trình; 97 giấy phép liên vận Việt - Lào; 2 giấy phép lưu hành đặc biệt. Duy trì và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với các doanh nghiệp vận tải.

Sở GTVT đã cấp phép cho các doanh nghiệp Taxi; Tuyến xe buýt Sơn La - Mai Sơn, Sơn La - Thuận Châu đi vào hoạt động ổn định phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, làm giảm đáng kể mật độ phương tiện cá nhân tham gia giao thông trên tuyến, góp phần tích cực trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông.