Trang chủ > Cải cách hành chính

Nà Nghịu nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính

( 21-01-2019 09:07:00  )
 
Thực hiện cơ chế “một cửa” trong cải cách hành chính, cấp ủy, chính quyền xã Nà Nghịu (Sông Mã) đã chỉ đạo tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân đến làm thủ tục hành chính nhanh, gọn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Nà Nghịu (Sông Mã)

hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính.

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại xã, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng các văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính; ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quy định thời gian làm việc; trang bị các thiết bị  đảm bảo cho việc thực hiện cơ chế một cửa, như: máy vi tính, máy phô tô, máy in...; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa nhằm khai thác, thực hiện nhanh, hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đồng thời, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; các phòng chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản quản lý Nhà nước theo lĩnh vực phụ trách...

Cùng với đó, việc công khai thủ tục hành chính được UBND xã chú trọng thực hiện theo quy định hiện hành, niêm yết công khai thời hạn giải quyết từng loại việc, mức thu phí của từng loại hồ sơ giải quyết; thường xuyên cập nhật công khai các thủ tục hành chính mới, quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông. Ngoài ra, việc công khai còn được thực hiện bằng văn bản, bằng nội dung tuyên truyền tại các hội nghị phổ biến pháp luật; Chủ tịch UBND xã trực tiếp tiếp công dân tại phòng làm việc 1 ngày/tuần để giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của nhân dân, đồng thời, tạo thuận lợi cho tổ chức, người dân và cán bộ thực thi nhiệm vụ.

Ông Lò Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã cho hay: Cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nên cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các cán bộ, công chức thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính tại xã. Những thủ tục thuộc thẩm quyền phải được giải quyết ngay tại bộ phận một cửa trong thời gian ngắn nhất, còn những thủ tục cần sự phối hợp giải quyết hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên thì bộ phận một cửa tiếp nhận và chuyển đến cơ quan cấp trên giải quyết trong thời gian sớm nhất. Mọi công việc giao dịch, giải quyết của công dân đều được mở sổ sách ghi chép theo dõi; với các thủ tục hồ sơ phải giải quyết dài ngày đều có phiếu hẹn trả kết quả và được giải quyết trả đúng ngày hẹn; việc thu phí, lệ phí đều thu bằng biên lai do ngành Thuế cấp và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Được biết, hiện UBND xã Nà Nghịu đang thực hiện quy trình quản lý hoạt động chứng thực; công tác hộ tịch; thực hiện phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch theo chuẩn IS0, gồm: chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản, bản sao từ bản chính, chữ ký, điểm chỉ, di chúc, thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định giới tính... đã và đang phát huy hiệu quả cao. Ngoài ra, xã hiện đã đưa vào sử dụng phần mềm một cửa hiện đại và kết nối mạng internet để báo cáo và trao đổi thông tin trong công tác. Công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ của công dân vào phần mềm một cửa, in giấy bàn giao kèm theo giấy tờ có liên quan của công dân chuyển cho công chức chuyên môn giải quyết, sau khi công chức chuyên môn thực hiện xong, chuyển lại cho bộ phận một cửa trình lãnh đạo ký, đóng dấu, thu phí và trả kết quả cho công dân theo quy định. Từ đầu năm đến nay, xã đã tiếp nhận và giải quyết gần 11.000 hồ sơ, giấy tờ. Trong đó, hơn 1.300 lượt hồ sơ, giấy tờ hộ tịch; chứng thực 9.500 lượt hồ sơ, giấy tờ; còn lại là các hồ sơ đất đai và lĩnh vực lao động - thương binh, xã hội; không có hồ sơ quá hạn.

Nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, Nà Nghịu tiếp tục tăng cường chỉ đạo, duy trì thực hiện văn hóa công sở, chú trọng chất lượng giải quyết công việc. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính, gắn cải cách thủ tục hành chính với thực hiện quy chế dân chủ và công khai hóa, hiện đại hóa thủ tục hành chính Nhà nước, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Theo baosonla.org.vn