Trang chủ > Cải cách hành chính

Luật An ninh mạng góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội

( 04-07-2018 09:23:00  )
 
LTS: Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Với 7 chương, 43 điều, Luật An ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Để giúp bạn đọc hiểu thêm ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật An ninh mạng, phóng viên Báo Sơn La đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Chinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về vấn đề này. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.    

 

 Cán bộ, nhân viên Phòng Công nghệ Thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông) nghiên cứu Luật An ninh mạng.
 

PV: Xin ông cho biết về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Luật An ninh mạng?

Ông Phạm Quốc Chinh: Triển khai Luật An ninh mạng có ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất, là cơ sở pháp lý để bảo vệ an ninh quốc gia; xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật, như: Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các hành vi xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; các hành vi phát tán thông tin gây hại cho tổ chức, cá nhân; các hành vi xâm phạm trật tự an toàn xã hội và các hành vi tấn công mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng và liên quan. Thứ hai, nhằm bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Thứ ba, nhằm phòng, chống tấn công mạng. Luật An ninh mạng là văn bản luật đầu tiên quy định khái niệm của hoạt động “tấn công mạng”. Theo đó “Tấn công mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử”.
 
Luật An ninh mạng được ban hành sẽ bảo đảm cơ sở pháp lý vững chắc cho lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, các cơ quan, tổ chức và nhân dân có thể chủ động tiến hành có hiệu quả các hoạt động, biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, đấu tranh, loại trừ các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng; các hành vi tấn công vào hạ tầng kỹ thuật mạng máy tính, viễn thông, internet ở Việt Nam; đồng thời bảo đảm quyền con người, quyền công dân; khắc phục các hạn chế của pháp luật hiện hành, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
 
PV: Xin ông cho biết các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật An ninh mạng?
 
Ông Phạm Quốc Chinh: Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc. Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông; phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi...
 
PV: Luật An ninh mạng đưa vào thực hiện có ảnh hưởng gì tới quyền tự do ngôn luận của người dân, thưa ông?
 
Ông Phạm Quốc Chinh: Luật An ninh mạng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới quyền tự do ngôn luận của người dân. Chưa có luật nào mà đưa ra những quy định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin mạng mới như thế này. Chưa bao giờ quyền trẻ em lại được bảo vệ như vậy trên thông tin mạng; Luật An ninh mạng đề cao việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên thông tin mạng; không có điều khoản nào là cản trở tự do ngôn luận. Chỉ những cá nhân đưa thông tin sai trái, bịa đặt, xúc phạm nhân phẩm... quy chiếu theo 29 điều của Bộ luật Hình sự thì mới bị xử lý. 
 
PV: Xin ông cho biết vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông như thế nào khi Luật An ninh mạng đi vào cuộc sống?
 
Ông Phạm Quốc Chinh: Tại Điều 38 của Luật đã quy định về trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Một là: Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong bảo vệ an ninh mạng. Hai là: Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phản bác thông tin có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật. Ba là: Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng, chủ quản hệ thống thông tin loại bỏ thông tin có nội dung vi phạm pháp luật về an ninh mạng trên dịch vụ, hệ thống thông tin do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý. Vì vậy, khi triển khai thực hiện Luật An ninh mạng, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.
 
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Theo baosonla.org.vn