Trang chủ > Cải cách hành chính

Họp thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện

( 01-09-2017 06:26:00  )
 
Thực hiện Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện. Để triển khai thành lập Trung tâm hành chính công của huyện theo tiến độ yêu cầu của UBND tỉnh. Ngày 29.8.2017, đồng chí Lê Thị Yến - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị thành lập Trung tâm Hành chính công của huyện. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND huyện; Công an huyện, Bảo hiểm xã hội và chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện.

 

Trung tâm hành chính công của huyện được thành lập để giúp UBND huyện tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện.

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Thị Yến – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Phòng Nội vụ khẩn trương tham mưu xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện của UBND huyện; các cơ quan, đơn vị tập trung phối hợp để triển khai xây dựng, nâng cấp trụ sở làm việc của Trung tâm hành chính công; rà soát, bổ sung, cập nhật các thủ tục hành chính để đưa ra thực hiện tại Trung tâm hành chính công; rà soát, thống kê hệ thống trang thiết bị để có phương án đầu tư, mua sắm đáp ứng các điều kiện theo Đề án của UBND tỉnh. Phấn đấu đưa Trung tâm hành chính công của huyện đi vào hoạt động trong quý IV năm 2018./.

T/h: Lò Tiến - Thu Thủy