Trang chủ > Cải cách hành chính

Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm chữ ký số

( 05-04-2018 08:33:00  )
 
Sáng ngày 04/4/2018, UBND huyện Sông Mã đã tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm chữ ký số. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Chinh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La; đồng chí Nguyễn Đình Ngưu - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Phương – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng chuyên môn của UBND huyện; công chức phục trách CNTT của huyện.

 

(Đồng chí Phạm Quốc Chinh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La  phát biểu tại hội nghị)

      

Hội nghị đã thông qua những vấn đề chung về chữ ký số và chứng thư số; Hệ thống chứng thực điện tử và các dịch vụ chứng thực được cung cấp; Khuôn khổ̉ pháp lý cho hoạt động chứng thực điện tử tại Việt Nam như: Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Nghị đinh 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, Quyết định 704/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Ban hành Danh mục văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử sử dụng trong phần mềm Quản lý văn bản liên thông, Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La; Hướng dẫn quy trình cài đặt và sử dụng phần mềm chữ ký số./.

 T/h: Tổ cập nhật thông tin