Trang chủ > Cải cách hành chính

Chiềng Khoong chú trọng cải cách thủ tục hành chính

( 09-04-2018 03:25:00  )
 
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Khoong (Sông Mã) đã chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, tạo thuận lợi cho các tổ chức và mọi người dân đến làm thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Chiềng Khoong giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

 

Trước hết, xã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; ban hành quy chế hoạt động của bộ phận này trong quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; quy định thời gian làm việc; sắp xếp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đảm bảo cho việc thực hiện cơ chế một cửa, như: máy vi tính, máy phô tô, máy in...; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nhằm khai thác, thực hiện nhanh chóng, hiệu quả để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đồng thời, Ban chỉ đạo cải cách hành chính phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; các phòng chuyên môn xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động, tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản quản lý Nhà nước theo lĩnh vực phụ trách...

Cùng với đó, việc công khai thủ tục hành chính được UBND xã thực hiện theo quy định hiện hành, niêm yết công khai thời hạn giải quyết từng loại việc, mức thu phí của từng loại hồ sơ giải quyết; thường xuyên cập nhật công khai các thủ tục hành chính mới, quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại UBND xã... Ngoài ra, việc công khai còn được thực hiện bằng văn bản, bằng nội dung tuyên truyền tại các hội nghị phổ biến pháp luật; Chủ tịch UBND xã trực tiếp tiếp công dân tại phòng làm việc 1 ngày/tuần để giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Qua đó, tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, người dân và cán bộ thực thi nhiệm vụ, từ đầu năm đến nay, xã đã tiếp nhận 2.457 hồ sơ, trong đó, đã giải quyết dứt điểm trước và trong hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Đồng chí Hoàng Minh Lược, Bí thư Đảng ủy xã cho hay: Cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng nên cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các cán bộ, công chức thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính tại xã. Nếu có bất kỳ kiến nghị hay ý kiến của người dân đều phải tìm mọi biện pháp, giải quyết nhanh chóng, không để việc chậm trả kết quả cho người dân, những thủ tục thuộc thẩm quyền phải được giải quyết ngay tại bộ phận một cửa trong thời gian ngắn nhất, còn những thủ tục cần sự phối hợp giải quyết hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên thì bộ phận một cửa tiếp nhận, hẹn ngày trả cụ thể và chuyển đến cơ quan cấp trên giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Được biết, tại UBND xã hiện đang thực hiện quy trình quản lý hoạt động chứng thực; công tác hộ tịch; thực hiện phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch theo chuẩn IS0, gồm: chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản, bản sao từ bản chính, chữ ký, điểm chỉ, di chúc, thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định giới tính... đã và đang phát huy hiệu quả cao. Ngoài ra, xã hiện đã đưa vào sử dụng phần mềm một cửa hiện đại và kết nối mạng internet để báo cáo và trao đổi thông tin trong công tác.

Nhờ nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, các hoạt động của xã Chiềng Khoong từng bước được đơn giản hoá, nhưng vẫn đảm bảo được tính chính xác và đúng quy định của pháp luật. Chiềng Khoong đang tiếp tục tăng cường chỉ đạo, duy trì nếp sống văn hóa công sở, chú trọng chất lượng công việc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính, gắn cải cách thủ tục hành chính với thực hiện quy chế dân chủ và công khai hóa, hiện đại hóa thủ tục hành chính Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 Theo baosonla.org.vn