Trang chủ > Các cuộc thi

Thể lệ Hội thi“Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018”

( 28-03-2018 05:37:00  )
 

Thực hiện Quyết định số 380-QĐ/HU ngày 14.3.2018 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi "Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018”; Kết luận số 446-KL/HU ngày 19.3.2018 của Thường trực huyện uỷ tại cuộc họp ngày 19.3.2018; Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

-Các đồng chí trong cấp uỷ các chi bộ, các đồng chí đảng ủy viên các đảng ủy trực thuộc huyện uỷ.

- Đồng chí Bí thư, phó Bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn và các đảng uỷ: Quân sự huyện, Công an huyện, Bệnh viện đa khoa huyện. 

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM

1- Nội dung

- Những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

- Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá”.

- Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

2- Hình thức

Tổ chức 02 phần thi:

- Phần thi viết bài: Mỗi thí sinh dự thi lựa chọn và viết một bài dự thi trình bày nhận thức của bản thân về một nội dung tâm đắc nhất trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và liên hệ với bản thân, cơ quan, đơn vị, địa phương mình đang công tác, sinh sống.

Bài viết từ 15 đến 30 trang trên khổ giấy A4 (có thể đánh máy hoặc viết tay).

- Phần thi thuyết trình tại Hội thi: Thí sinh bốc thăm câu hỏi và thuyết trình nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đề cương do Ban tổ chức Hội thi phát hành.

 (Có câu hỏi và Đề cương kèm theo).

3- Cách thức tính điểm

3.1- Cách thức tính chung:

Điểm xếp loại kết quả thi là điểm trung bình cộng các hệ số của điểm phần thi viết và điểm phần thi thuyết trình. Căn cứ vào điểm số của từng thí sinh, Hội đồng giám khảo sẽ xếp giải: Nhất, nhì, ba, giải khuyến khích. Cụ thể:

- Điểm thi mỗi phần tính theo thang điểm 10:

+ Điểm thi viết hệ số 1 (a);

+ Điểm thi thuyết trình hệ số 2 (b);

Kết quả chung là điểm trung bình cộng điểm của 2 phần thi nêu trên (tổng cộng điểm chia cho 3):   ((a x 1) + (b x 2))/3                              

Các thành viên của Hội đồng giám khảo căn cứ vào thang điểm để chấm cho các thí sinh trong từng phần thi. Điểm số được chấm đến số lẻ 0,5. Các thành viên Hội đồng giám khảo không được chấm chênh nhau quá 01 điểm.

Trong trường hợp các thí sinh có số điểm bằng nhau thì sẽ xét lần lượt kết quả thi ở phần thi viết và phần thi thuyết trình. Nếu số điểm vẫn bằng nhau thì kết quả thi sẽ do Ban Tổ chức quyết định.

3.2- Cách thức tính điểm cho từng phần thi:

3.2.1- Phần thi viết (thang điểm chấm là 10 điểm, hệ số 1)

Mỗi thí sinh viết một bài dự thi trình bày nhận thức của bản thân về một nội dung tâm đắc nhất trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và liên hệ với bản thân, cơ quan, đơn vị, địa phương mình đang công tác, sinh sống.

Hội đồng Giám khảo đánh giá bằng phiếu chấm điểm theo các tiêu chí sau: 

- Viết đúng trọng tâm nội dung tâm đắc nhất trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (5 điểm).

- Liên hệ với bản thân, cơ quan, đơn vị, địa phương mình đang công tác, sinh sống (4 điểm).

- Có hình ảnh minh họa, trình bày khoa học (1 điểm).

3.2.2- Phần thi thuyết trình(thang điểm chấm là 10 điểm, hệ số 2)

Mỗi thí sinh được bốc câu hỏi tối đa 02 lần, bốc lần thứ 2 trừ 01 điểm.

Hội đồng Giám khảo đánh giá bằng phiếu chấm điểm theo các tiêu chí sau: 

- Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi (7 điểm).

- Liên hệ với cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương (2 điểm).

- Cách trình bày lưu loát, diễn cảm, thuyết phục được người nghe (1 điểm).

- Thời gian:

+ Thời gian trình bày tối đa 12 phút.

+ Thời gian trình bày quá từ 2 phút trở lên trừ 1 điểm, quá 5 phút trở lên, phần thi sẽ không được tính điểm.

* Lưu ý: Thí sinh không tự giới thiệu về mình (người dẫn chương trình đã giới thiệu).

3- Thời gian tổ chức thi

- Các thí sinh nộp bài thi viết về Ban Tổ chức Hội thi (qua Ban Tuyên giáo huyện uỷ) trước ngày 30.4.2018.

Hội thi dự kiến tổ chức vào đầu tháng 5/2018./.

Câu hỏi và đề cương phần thuyết trình Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: