Trang chủ > Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại

Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

( 13-03-2017 02:42:00  )
 
Để đảm bảo việc thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn không để xảy ra sai sót làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân. Sáng ngày 08/03/2017, UBND huyện Sông Mã phối hợp với Ủy ban kiểm tra huyện ủy tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Nguyễn Đình Ngưu – Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

 

Hội nghị đã triển khai một số nội dung cơ bản của Luật tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NQ-CP và Thông tư số 06/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình tiếp công dân. Trong công tác tiếp công dân phải đặc biệt chú trọng những nguyên tắc cơ bản: Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị, tổ chức; phải đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử; Tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh theo quy định, tuyệt đối tránh gây phiền hà, sách nhiễu.

Cũng tại hội nghị đã dành nhiều thời gian để làm rõ khái niệm giữa kiến nghị, phản ánh với khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn chi tiết các bước tiến hành một cuộc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Trong thời gian tới UBND các xã, thị trấn cần củng cố, kiện toàn ban tiếp công dân, bố trí nơi tiếp công dân hợp lý đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia khiếu nại, tố cáo; Tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của dân, xử lý nhanh và kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo; Cần tỉnh táo khi tham gia xử lý đơn thư tránh trường hợp tự chuyển hóa, tự diễn biến bị kẻ xấu lợi dụng./.

T/h: Hoàng Tuấn – Đài TTTH Sông Mã