Trang chủ > Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại

Hội nghị triển khai Chỉ thị số 01 ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

( 09-08-2016 07:56:00  )
 
Ngày 03.8. 2016 UBND huyện Sông Mã tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 01 ngày 9.1.2015 của Thủ tướng Chính phủ về  việc “ Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới ”. Đồng chí Nguyễn Đình Ngưu - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01 của huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên ban chỉ đạo.

(Đồng chí Nguyễn Đình Ngưu - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01 của huyện phát biểu tại Hội nghị)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ban Chỉ đạo quán triệt Chỉ thị 01 ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; triển khai Hướng dẫn số 7210 ngày 13-8-2015 của Bộ Quốc phòng về thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 31, ngày 15-3-2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ;  thông qua Quyết định của UBND huyện Sông Mã về việc thành lập Ban chỉ đạo; Kế hoạch triển khai và quy chế hoạt động của ban chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị các đại biểu đã đi sâu phân tích, làm rõ hai nội dung trọng tâm đó là: Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới; Bảo vệ khu vực biên giới nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho lãnh đạo các cấp, nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền và phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Kết luận hội nghị đồng chí Trưởng ban chỉ đạo giao cho Đồn biên phòng làm cơ quan thường trực tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện, xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; phối hợp với Công an huyện hướng dẫn hoạt động của tổ tự quản an ninh trật tự nhất là 17 bản giáp biên giới; Thành lập 2 tổ phụ trách các xã giáp biên giới; xây dựng phong trào và mô hình tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới trên địa bàn./. 

Thực hiện: Đài TT - TH huyện Sông Mã