Trang chủ > Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thể lệ Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

( 08-03-2017 09:43:00  )
 
Nội dung Thể lệ 03-TL/BTC ngày 01tháng 3 năm 2017 của Ban tổ chức Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Quyết định số 247-QĐ/HU ngày 14.02.2017 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG

Công chức, viên chức, người lao động trong 77 đơn vị trường học, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế và 19 trạm y tế trên địa bàn huyện.

II- THI SƠ KHẢO

1- Nội dung

Các đơn vị trường học, Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm y tế, Trạm y tế xã, thị trấn tổ chức phát động cuộc thi viết tới 100% công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

- Nội dung: Trình bày quan điểm, nhận thức của cá nhân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và liên hệ với công việc của mình.

- Bài dự thi sơ khảo viết thành một bài văn, gồm 03 phần:

+ Mở bài:

+ Thân bài: (Nêu bối cảnh ra đời Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trình bày những hiểu biết của bản thân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị; từ những hiểu biết liên hệ với công việc của bản thân…).

+ Kết bài: (Nêu khái quát lại những vấn đề đã trình bày và quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…).

- Các bài dự thi ngoài bìa ghi rõ: Họ và tên, năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại.

- Bài dự thi viết tay hoặc đánh máy (trên khổ giấy A4) rõ ràng, sạch sẽ, có thể dùng hình ảnh minh hoạ, đóng thành quyển. Bài viết dài từ 10 - 20 trang khổ giấy A4.

- Những bài dự thi sao chép nhau, bài photocoppy là bài thi không hợp lệ.

- Các đơn vị tổ chức chấm, lựa chọn những bài thi xuất sắc gửi về Ban Tổ chức hội thi (mỗi đơn vị có ít nhất 01 bài dự thi).

- Trực tiếp đồng chí Bí thư chi bộnộp các bài thi (bao gồm các bài thi xuất sắc; các bài thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị; báo cáo kết quả tổ chức Hội thi) về  Ban Tuyên giáo huyện uỷchậm nhất ngày 31.3.2017. Điện thoại: 0212.3837.550.

2- Thời gian nhận bài thi

Các đơn vị tổ chức thi sơ khảo xong trước ngày 20.3.2017.

Thời gian nộp các bài thi xuất sắc về Ban Tổ chức Hội thi từ ngày 20.3.2017 - 31.3.2017.

Sau khi nhận các bài dự thi, Hội đồng giám khảo tiến hành đánh giá, lựa chọn những bài thi xuất sắc để tham dự vòng thi chung khảo.

III- THI CHUNG KHẢO

1- Nội dung

Tổ chức 03 phần thi:

          - Phần thi kiến thức: Thi bốc thăm trả lời câu hỏi. Nội dung các câu hỏi liên quan đến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

           (Có câu hỏi và Đề cương trả lời câu hỏi kèm theo).

          - Phần thi thuyết trình: Người dự thi trình bày quan điểm, nhận thức của bản thân về một nội dung cá nhân tâm đắc nhất trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và liên hệ với công việc của mình.

          - Phần thi năng khiếu: Người dự thi lựa chọn các hình thức để thể hiện như: Nhạc cụ dân tộc, hát, múa, ngâm thơ, kể chuyện, diễn xuất… Nội dung ca ngợi Hồ Chí Minh (người dự thi có thể sử dụng người, đạo cụ minh hoạ).

2- Cách thức tính điểm

2.1- Cách thức tính chung:

*/ Điểm xếp loại kết quả thi là điểm trung bình cộng các hệ số của điểm phần thi kiến thức, điểm phần thi thuyết trình và điểm phần thi năng khiếu. Căn cứ vào điểm số của từng thí sinh, Hội đồng giám khảo sẽ xếp giải: Nhất, nhì, ba, giải khuyến khích và các giải phụ. Cụ thể:

Điểm thi mỗi phần tính theo thang điểm 10:

- Điểm thi kiến thức hệ số 2 (a);

- Điểm thuyết trình hệ số 3 (b);

- Điểm thi năng khiếu số 1 (c).

 Kết quả chung là điểm trung bình cộng điểm của 3 phần thi nêu trên (tổng cộng điểm chia cho 6): ((a x 2) + (b x 3) + (c x 1))/6

*/ Các thành viên của Hội đồng giám khảo căn cứ vào thang điểm để chấm cho các thí sinh trong từng phần thi. Điểm số được chấm đến số lẻ 0,5. Các thành viên Hội đồng giám khảo không được chấm chênh nhau quá 01 điểm.

*/ Trong trường hợp các thí sinh có số điểm bằng nhau thì sẽ xét lần lượt kết quả thi ở phần thi thuyết trình, phần thi kiến thức và thi năng khiếu. Nếu số điểm vẫn bằng nhau thì kết quả thi sẽ do Ban Tổ chức quyết định.

2.2- Cách thức tính điểm cho từng phần thi:

2.2.1- Phần thi kiến thức(thang điểm chấm là 10 điểm, hệ số 2)

Mỗi thí sinh được bốc câu hỏi tối đa 02 lần, bốc lần thứ 2 trừ 02 điểm.

Hội đồng Giám khảo đánh giá bằng phiếu chấm điểm theo các tiêu chí sau: 

- Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi (5 điểm).

- Thể hiện sâu sắc nhận thức của bản thân (4 điểm).

- Cách trình bày lưu loát (1 điểm).

2.2.2- Phần thi thuyết trình(thang điểm chấm là 10 điểm, hệ số 3)

Thí sinh trình bày quan điểm, nhận thức của bản thân về một nội dung cá nhân tâm đắc nhất trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và liên hệ với công việc của mình trong 7 phút. Phần thi này được đánh giá bằng phiếu chấm điểm theo các tiêu chí sau: 

- Nội dung (8 điểm):

+ Trình bày đủ, sâu sắc nội dung (4 điểm).

+ Liên hệ sâu sắc với công việc của bản thân (4 điểm).

- Cách thể hiện (2 điểm):Trình bày lưu loát, ấn tượng.

- Thời gian:

+ Thời gian trình bày thiếu hoặc quá từ 2 phút trừ 1 điểm.

+ Thời gian trình bày thiếu hoặc quá 5 phút trở lên, phần thi sẽ không được tính điểm.

2.2.3- Phần thi năng khiếu (thang điểm chấm là 10 điểm, hệ số 1)

- Các tiết mục thể hiện đúng nội dung: 5 điểm.

- Tiết mục hay, đặc sắc: 5 điểm.

- Thời gian: 5 phút/ 1 tiết mục. Quá thời gian từ 1 - 4 phút trừ 1 điểm, quá 5 phút trở lên trừ 2 điểm.

3- Thời gian tổ chức thi chung khảo

Dự kiến đầu tháng 5.2017./.

 

Nơi nhận:

   

- Các đ/c Huyện uỷ viên;

- Các TCCS Đảng;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- Các đơn vị trường học, các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn;

- Lưu.

PHÓ BÍ THƯ

Kiêm

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Đôi