Trang chủ > Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng tác tranh cổ động chào mừng Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam

( 22-08-2017 03:00:00  )
 

 

1. Đối tượng tham gia:

Là đoàn viên cán bộ công đoàn, họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên có khả năng về hội họa; Các hội viên hội Liên hiệp VHNT tỉnh.

2. Nội dung:

Phản ánh những thành tựu to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên công nhân viên chức lao động hăng hái thi đua, lao động sản xuất trong thời kỳ đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập với nền kinh tế thế giới.

3. Yêu cầu tác phẩm:

- Tranh nghệ thuật số (tranh vẽ bằng máy tính) và tranh vẽ bằng tay.

- Tác phẩm phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa phải gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào.

- Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi.

- Mặt sau tác phẩm ghi rõ họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ; số điện thoại, email của tác giả.

- Kích thước tranh tham gia dự thi: 54cm x 79cm.

4. Thời gian nhận tác phẩm dự thi (tính theo dấu bưu điện):

Từ ngày 15/10/2017 đến ngày 20/10/2017.

5. Nơi nhận: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: Tổ 3 – Phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La (qua phòng Quản lý văn hóa, ĐT: 02123.854.874, địa chỉ Gmail: hangkeumc@gmail.com).