Trang chủ > Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

( 27-05-2016 03:49:00  )
 
Ngày 19/5/2016, huyện Sông Mã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có đồng chí Lò Minh Hiến - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ; các đồng chí Ban Thường vụ huyện uỷ; Bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ cơ sở; thường trực Đảng uỷ các xã, thị trấn; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; các tập thể, cá nhân có thành tích được các cấp khen thưởng.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết 5 năm Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI trên địa bàn huyện Sông Mã. Báo cáo nêu rõ: 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đặc biệt gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị đã tác động tích cực tới việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; từng bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị như: Kết quả thực hiện một số nội dung nêu trong Chỉ thị còn hạn chế; việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức của một số cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có nội dung chưa sát với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan, đơn vị; việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt ở một số chi bộ chưa sân sắc.

Tại Hội nghị, các đại biểu còn được nghe các báo cáo tham luận của các đơn vị về kinh nghiệm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW.

  Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân trong 5 năm qua, Ban Thường vụ huyện uỷ đã tặng Giấy khen cho 19 tập thể và Uỷ ban nhân dân huyện đã tặng Giấy khen cho 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Vi Đức Thọ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vi Đức Thọ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ đã nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và yêu cầu phải thường xuyên, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng; thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, tạo lập niềm tin, tinh thần phấn khởi, hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ./.

Thực hiện: Ban Tuyên giáo huyện ủy Sông Mã.